Hier staan wij voor

De visie

SAMEN BEWEGEN in een UITDAGENDE OMGEVING

Op de Erasmus werken en leren wij samen. Leerkrachten, leerlingen en ouders bewegen in de uitdagende omgeving waarin wij leren en ontwikkelen.

  • VEILIG VOELEN
    Veilig voelen is met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Dan begrijpen we hoe de ander zich voelt en houden we rekening met elkaar. Veiligheid betekent voor ons dat we elkaars mening respecteren. Binnen vastomlijnde kaders ontwikkelt iedereen op een eigen manier. 
  • IDENTITEIT
    We ontmoeten elkaar in verwondering voor elkaars geloof en spiritualiteit. We vertrouwen erop en dragen uit dat je er mag zijn, precies zoals je bent. We geven respect, solidariteit en naastenliefde een plek in ons onderwijs. 
  • VERANTWOORDELIJKHEDEN & VAARDIGHEDEN
    Op de Erasmus krijg je verantwoordelijkheden en taken. Omgaan met verantwoordelijkheden vraagt om goede basisvaardigheden op het gebied van rekenen, taal, wereldoriëntatie en creatieve vakken. Naast het leren vinden we ook vaardigheden als samenwerken, organiseren en digitale vaardigheden belangrijk. Je bent zelf ‘eigenaar’ en je mening telt.

Begeleiden van ontwikkeling

De ontwikkeling van kinderen staat centraal, we volgen de ontwikkeling en registreren deze zodat we, in gesprek met kinderen en ouders, over kunnen gaan tot nieuwe en volgende stappen in het leer- en ontwikkelingsproces. We vertalen onze inzichten naar een aanpak die leidt tot resultaten op alle gebieden, zowel op leer gebied als in sociaal opzicht. We leren kinderen vaardigheden die leiden tot succeservaringen nu en in de toekomst. Wij leren hen keuzes maken en geven verantwoordelijkheid. Ontwikkeling vindt plaats in een dynamische context en kinderen van verschillende leeftijd kunnen elkaar helpen en inspireren om te willen en durven ontwikkelen. Daarom creëren mogelijkheden om van en met elkaar te leren. Dit geldt voor iedereen op de Erasmus; leerlingen, leerkrachten en ouders!

Identiteit

Wij geloven in onze kinderen! Alle kinderen hebben hun eigen talenten en zijn in staat ‘goed’ te zijn voor zichzelf en voor anderen. Wij dagen kinderen actief uit zichzelf maximaal te ontwikkelen, op alle ontwikkelingsgebieden. We zien het als onze opdracht onze leerlingen bewust te maken van verdraagzaamheid en tolerantie van elkaar, ongeacht ras of geloof. 

SaKS

De Erasmus maakt deel uit van SaKs (Samen Alkmaarse Katholieke Scholen). In ons onderwijs zijn de kernwaarden van onze schoolorganisatie duidelijk zichtbaar: ontmoeting, vertrouwen, eigenheid, spiritualiteit, traditie en verwondering.

Klik hier voor meer informatie over SAKS.