Samen bewegen in een uitdagende omgeving

Lees verder
Sluiten

Samen bewegen in een uitdagende omgeving

Op de Erasmus vinden wij gelukkige kinderen het belangrijkst. Wij geloven dat gelukkige kinderen beter kunnen leren. Wij zien dat kinderen gelukkig worden van een veilig leerklimaat, van successen, van plezierig contact met anderen, van samenwerken, van betrokkenheid, van steeds meer vrijheid in keuzes en verantwoordelijkheid, van spelend, ontdekkend leren en leren kennen van je mogelijkheden. Dit is ook het schoolklimaat dat wij samen met leerkrachten, leerlingen en ouders nastreven.

Alle kinderen verdienen de kans om in een vertrouwde en veilige omgeving al hun mogelijkheden te ontwikkelen, ervaren wie ze zijn, wat ze kunnen en waar hun interesses en talenten liggen. Daarom moet een school een sociaal veilige plek zijn voor iedereen. Wij realiseren dit door dagelijks aandacht te besteden aan sociale vaardigheden. We leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. We leren ze met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Dan begrijpen we hoe de ander zich voelt en houden we rekening met elkaar. We accepteren dat er verschillen zijn.

Onze leerlingen doen ertoe. In hun ontwikkeling van voelen en ervaren nemen wij ze serieus. Wij doen dit door te werken vanuit autonomie (zelfstandigheid en verantwoordelijkheid), relatie (verbinding) en competentie (iets kunnen). Naast het leren van de basisvaardigheden zoals taal en rekenen vinden wij de aandacht voor persoonsvorming, het verhogen van het plezier en het ontdekken van talenten evenzo belangrijk. 

Op de Erasmus werken, wij samen met leerkrachten en onderwijsondersteuners, leerlingen en ouders in een uitdagende omgeving waarin wij leren en ontwikkelen. Wij zien het als onze taak om leerlingen in brede zin te laten ontplooien om op een goede eigen wijze te kunnen bijdragen aan de samenleving.