Samen bewegen in een uitdagende omgeving

Lees verder
Sluiten

Samen bewegen in een uitdagende omgeving

Op de Erasmus werken en leren wij samen. Leerkrachten, leerlingen en ouders bewegen in een uitdagende omgeving waarin wij leren en ontwikkelen!

Veilig voelen

Veilig voelen is met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Dan begrijpen we hoe de ander zich voelt en houden we rekening met elkaar. Veiligheid betekent voor ons dat we elkaars mening respecteren. Binnen vastomlijnde kaders ontwikkelt iedereen zich op een eigen manier.

Identiteit

We ontmoeten elkaar in verwondering voor elkaars geloof en spiritualiteit. We vertrouwen erop en dragen uit dat je er mag zijn, precies zoals je bent. We geven respect, solidariteit en naastenliefde een plek in ons onderwijs. De Erasmus is een katholieke school van deze tijd. Ontmoeting, eigenheid en verwondering zijn kernwaarden die zijn verweven in de dagelijkse praktijk op onze school. We vieren samen de katholieke feesten en maken kennis met verhalen en symboliek rondom de thema’s. Het belangrijkste voor ons is echter: je mag zijn wie je bent!

Verantwoordelijkheden en vaardigheden

Op de Erasmus krijg je verantwoordelijkheden en taken. Omgaan met verantwoordelijkheden vraagt om goede basisvaardigheden bij alle vakgebieden. Naast het leren vinden we vaardigheden als samenwerken, organiseren en digitale vaardigheden ook belangrijk. Je bent zelf ‘eigenaar’ en je mening telt.