Ons onderwijs

Op de Erasmus zien en horen wij kinderen en begeleiden wij hun ontwikkeling. Dát is het vertrekpunt van ons onderwijs.​

Lees verder
Sluiten

Ons onderwijs

Op de Erasmus motiveren wij leerlingen om talenten in te zetten en brengen wij hen in contact met cultuur en kunst. Onze belangrijkste doelstelling is om onze leerlingen, vanuit een gevoel van competentie en welbevinden, kennis te bieden en vaardigheden te leren om te ontwikkelen nu en in de toekomst.

Begeleiden van ontwikkeling

De ontwikkeling van kinderen staat centraal, we volgen de ontwikkeling en registreren deze zodat we, in gesprek met kinderen en ouders, over kunnen gaan tot nieuwe en volgende stappen in het leer- en ontwikkelingsproces. We vertalen onze inzichten naar een aanpak die leidt tot resultaten op alle gebieden, zowel op leer gebied als in sociaal opzicht. We leren kinderen vaardigheden die leiden tot succeservaringen nu en in de toekomst. Wij leren hen keuzes maken en geven verantwoordelijkheid. Ontwikkeling vindt plaats in een dynamische context en kinderen van verschillende leeftijd kunnen elkaar helpen en inspireren om te willen en durven ontwikkelen. Daarom creëren we mogelijkheden om van en met elkaar te leren. Dit geldt voor iedereen op de Erasmus; leerlingen, leerkrachten en ouders!

Identiteit

Wij geloven in onze kinderen! Alle kinderen hebben hun eigen talenten en zijn in staat ‘goed’ te zijn voor zichzelf en voor anderen. Wij dagen kinderen actief uit zichzelf maximaal te ontwikkelen, op alle ontwikkelingsgebieden. We zien het als onze opdracht onze leerlingen bewust te maken van verdraagzaamheid en tolerantie van elkaar, ongeacht ras of geloof.