Praktische informatie

We vertellen je hier iets over de dagelijkse praktijk.

Lees verder
Sluiten

Praktische informatie

Op deze pagina vindt u praktische informatie over onze school. Tijden en vakanties bijvoorbeeld. Alle praktische informatie vindt u in onze online schoolgids.

Schooltijden

Op de Erasmus hanteren we een continurooster.
De schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag:
8:30 uur – 14:15 uur.

Aandacht voor de kinderen vinden we belangrijk. Vanaf groep 4 gaan de kinderen daarom al zelfstandig naar binnen, zodat zij door hun leerkracht worden gezien en welkom worden geheten. We zorgen voor rust in de school door de deuren ruim voor lestijd open te zetten, zodat de kinderen rustig naar de klas kunnen lopen. Ouders zien en horen we graag, na schooltijd staat de deur open voor vragen of om even in de klas te komen kijken.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Aanvang van de lessen in het schooljaar 2021-2022: Maandag 23 augustus 2021
Alkmaars Ontzet: vr 8 oktober 2021 (1 dag)
Herfstvakantie: ma 18 oktober 2021 t/m vr 22 oktober 2021 (1 week)
Kerstvakantie: ma 27 december 2021 t/m vr 7 januari 2022 (2 weken)
Voorjaarsvakantie: ma 21 februari 2022 t/m vr 4 maart 2022 (2 weken)
Pasen: vrij 15 april 2022 t/m ma 18 april 2022 (2 dagen)
Meivakantie: ma 25 april 2022 t/m vr 6 mei 2022 (2 weken)
Hemelvaart: do 26 mei en vr 27 mei 2022 (2 dagen)
Pinksteren: ma 6 juni 2022 (1 dag)
Junivakantie: ma 20 juni 2022 t/m vr 24 juni 2022 (1 week)
Zomervakantie: ma 18 juli 2022 t/m vr 26 augustus 2022

Studiedagen

Woensdag 6 oktober 2021(oudergesprekken)
Donderdag 7 oktober 2021 (studiedag)
Donderdag 4 november 2021 (studiedag)
Dinsdag 15 maart 2022 (rapportgesprekken)
Vrijdag 1 april 2022 (studiedag)
Op de dagen van de ouder- en rapportgesprekken worden alle 10/15 minuten gesprekken met de ouders gehouden. Dit doen we vanaf 13.00 uur tot 21.00 uur. Op de studiedagen staan team- en schoolontwikkeling centraal. Op beide dagen, ouder- rapportengesprekken en studiedagen zijn de kinderen vrij.

Omgang met elkaar

Op de Erasmus hebben we vijf omgangsregels opgesteld. Ook ouders zijn hierbij betrokken geweest. Iedere maand staat een regel centraal. In de klas wordt de regel met de kinderen besproken, ouders lezen erover in de nieuwsbrief.

De 5 omgangsregels van de school:

  • Met een rustige pas en een zacht geluid lopen we de school in en uit.
  • Op het schoolplein houden we het geluid klein.
  • Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
  • Wees zuinig op het materiaal want het is van ons allemaal.
  • Hand in hand is oké, duwen en trekken doen we niet aan mee.

Ouderraad

Op de KBS de Erasmus is een groep enthousiaste ouders lid van de ouderraad (OR). De ouderraad ondersteunt het team van school bij de extra activiteiten in en om het lesprogramma. Een deel van de activiteiten hangt samen met schoolse activiteiten als de Kinderboekenweek en culturele excursies. Ook festiviteiten zoals de vieringen van Sinterklaas, Kerst en Pasen en de disco worden mede door de OR georganiseerd. Daarnaast is er volop aandacht voor sportiviteit. In dit kader kunt u denken aan de sportdagen en de organisatie van de avond-4-daagse. Iedere activiteit wordt door een commissie, bestaande uit een leerkracht van school en OR leden georganiseerd.

De ouderraad bestaat momenteel uit totaal 15 leden waarvan 3 bestuursleden en een vertegenwoordiging van 12 ouders uit alle lagen van de school: de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Bestuursleden zijn:

Lianne Kuiken (Voorzitter)
Anja Bras (Secretariaat)
Wendy Hoekmeijer (Penningmeester)
Jacqueline Beentjes, Anja Bras, André Bierwolf, Vera Groot, Brenda Hulzebosch, Elise Sander, Ilona Terlien, Josée de Vries, Natasja Witte-Dekker,

Wij hopen ook in de komende jaren veel leuke activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren. Hierbij kunnen we altijd nog extra hulp gebruiken. Dit kan in de vorm van ouderraadslid of als hulpouder. Je bent van harte welkom om ons te komen helpen waar u kunt. Je kunt zich aanmelden via ons mailadres: or.erasmus@live.nl

Klachtenregeling

Bent u het ergens niet mee eens? Je vindt hier onze klachtenregeling.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad, kortweg MR, bestaat uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en teamleden (leerkrachten). Zij onderhoudt contact met het schoolbestuur SAKS, en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle SAKS-scholen. De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De MR heeft een aantal instemmings- en adviesbevoegdheden waar het beleidszaken betreft. Het huishoudelijk reglement ligt op school ter inzage. Vergaderingen van de medezeggenschap zijn altijd openbaar, hetgeen inhoudt dat u altijd welkom bent om aanwezig te zijn.

U kunt in contact treden met de MR via dit mailadres: mzerasmus@saks.nl